20 Views

Triển khai lắp đặt băng tải cho nhà máy sản xuất ống gió

Đăng bởi noidung - 11:55 15/04/2022

Đơn vị thực hiện: Cosmo Việt Nam

Đối tượng: Nhà máy sản xuất ống gió

Hình ảnh thi công:

Lap Dat Bang Tai Nha May San Xuat Ong Gio (1)

Lap Dat Bang Tai Nha May San Xuat Ong Gio (2)

Lap Dat Bang Tai Nha May San Xuat Ong Gio (7)

Lap Dat Bang Tai Nha May San Xuat Ong Gio (8)

Lap Dat Bang Tai Nha May San Xuat Ong Gio (9)

Lap Dat Bang Tai Nha May San Xuat Ong Gio (10)

Lap Dat Bang Tai Nha May San Xuat Ong Gio (6)

Lap Dat Bang Tai Nha May San Xuat Ong Gio (5)

Lap Dat Bang Tai Nha May San Xuat Ong Gio (4)

Lap Dat Bang Tai Nha May San Xuat Ong Gio (3)

Rate this post