14 Views

Thái Nguyên tiếp tục thúc đẩy kinh tế số phát triển bền vững

Đăng bởi noidung - 13:34 01/04/2024

Phát triển kinh tế số là xu hướng tất yếu trong giai đoạn hiện nay, với mục tiêu tạo ra các giá trị tăng trưởng mới trong phát triển kinh tế – xã hội từ chuyển đổi số. Có thể thấy, thời gian qua, kinh tế số đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, tỉnh đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu phấn đấu cơ bản về kinh tế số. Xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa then chốt trong Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, ngay từ những tháng đầu năm, cấp ủy chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra. Với những chính sách linh hoạt cùng việc thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp, kinh tế số của tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030, mục tiêu cơ bản tỉnh đặt ra là đến năm 2025, phấn đấu kinh tế số chiếm trên 20% GRDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; đến năm 2030, kinh tế số chiếm trên 30% GRDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%.

Cong Ty Samsung

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, trước hết, tỉnh chú trọng đẩy mạnh các lĩnh vực trọng điểm hiện nay như phát triển công nghệ số, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, thương mại điện tử, sản xuất thông minh… đồng thời, tỉnh tập trung xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ để tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực, từng bước ứng dụng công nghệ số vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho người dân, doanh nghiệp. Toàn tỉnh hiện có trên 5.000 doanh nghiệp số, trong đó có 324 doanh nghiệp công nghệ số. Nhận thức rằng, để phát triển kinh tế số thì phải phát triển doanh nghiệp số, thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm việc đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Đồng hành với doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông đã và đang triển khai hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và các giải pháp trên nền tảng số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo Báo cáo, Sở đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp triển khai hỗ trợ cho 1.849 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng các nền tảng số, đồng thời, tổ chức 04 hội nghị đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, ứng dụng, khai thác nền tảng số với 84 doanh nghiệp tham dự. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục nỗ lực triển khai hệ thống hóa đơn điện tử. Tính đến hết ngày 31/01/2024, có 519/653 doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền (trong đó: 119 doanh nghiệp, 400 hộ kinh doanh), đạt tỷ lệ 79,48%, mang lại tiện ích tối đa, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Với dịch vụ Mobile Money, hiện tỉnh có 03 doanh nghiệp viễn thông là Viettel Thái Nguyên, VNPT Thái Nguyên, Mobifone Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ này đến gần 435 nghìn khách hàng với trên 9.300 điểm chấp nhận thanh toán.

Xem thêm  Giải pháp để nông nghiệp Việt Nam thành nông nghiệp thông minh?

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với những tiến bộ vượt bậc, đã và đang tạo ra cuộc cải cách đáng kể về công nghệ sản xuất. Xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong các công nghệ và quy trình sản xuất ngày càng được đẩy mạnh, do đó, đầu tư vào các khu công nghệ thông tin tập trung là xu hướng tất yếu. Ngày 8/12/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình với mục tiêu hình thành nên một trung tâm về công nghệ đáp ứng kỹ thuật cao. Đến nay, Đồ án quy hoạch đang xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Theo đánh giá, việc triển khai Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình sẽ góp phần tạo đột phát trong phát triển kinh tế số của tỉnh, hướng tới tạo dựng một nền kinh tế phát triển bền vững.

Kinh tế số đang được xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất ở nước ta trong những thập niên tới. Để tiếp tục thúc đẩy kinh tế số phát triển mạnh mẽ, thời gian tới, tỉnh cần xây dựng và hoàn thiện môi trường thể chế, pháp lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế trong điều kiện kinh tế số; đầu tư phát triển hạ tầng số phục vụ hoạt động thương mại điện tử; đẩy mạnh khai thác tiềm năng kinh tế số trong kết nối, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh; không ngừng chú trọng bồi dưỡng, phổ biến, trang bị kiến thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số; đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, nâng cao các chỉ số cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, thực hiện chuyển đổi số hiệu quả, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội địa phương trong giai đoạn mới.

Xem thêm  Băng tải hút chân không là gì? Ứng dụng của băng tải hút chân không

Nguồn:thainguyen.dcs.vn

5/5 - (1 vote)